نمایش فقط  تمام وقت نیمه وقت آزاد

جایگاه شغلی برای گوناگون


تمام وقت استخدام در یک شرکت معتبر نرم افزاری شرکت Behinehiran در تهران ۲۵ خرداد ۹۵
تمام وقت کارشناس خدمات پذیرندگان شرکت Totan group, هرکجا ۱۹ مهر ۹۴
تمام وقت منشی شرکت سیتکس در تهران ۲۶ مرداد ۹۴
تمام وقت دفتر دار شرکت صنایع ذوب آهن شمالغرب در تبریز ۲۰ شهریور ۹۲
تمام وقت منشی شرکت sarir در تهران ۱۸ شهریور ۹۲
تمام وقت کارشناس و هماهنگ کننده فروش محصولات امنیت شبکه شرکت پرشیاسیس خاورمیانه در تهران ۱۷ شهریور ۹۲
تمام وقت کارشناس فروش شرکت تهویه کاران مهر جوان در تهران ۱۶ شهریور ۹۲
تمام وقت تحصیلدار با موتور در تهران شرکت sarir در تهران ۱۶ شهریور ۹۲
تمام وقت پاسخگوی تلفنی در اورژانس رایانه تبریز شرکت امداد رایانه تبریز در تبریز ۹ شهریور ۹۲
تمام وقت منشی شرکت خبرگان بهروش در تهران ۵ شهریور ۹۲
تمام وقت شرکت فناوران انرژی سبز استخدام میکند شرکت فناوران انرژی سبز در تهران ۲۸ مرداد ۹۲
آزاد مترجم انگلیسی-فارسی و بالعکس حرفه ای شرکت ترجمه حرفه ای ماکان, هرکجا ۲۷ مرداد ۹۲
تمام وقت ایندیزاین کار شرکت کانون گسترش علوم در تهران ۲۰ مرداد ۹۲
تمام وقت شرکت فر ایران شرکت فرایرانیان عصر پاسارگاد در تهران ۷ مرداد ۹۲