نمایش فقط  تمام وقت نیمه وقت آزاد

جایگاه شغلی برای مدیر


تمام وقت مدیر کنترل کیفیت شرکت kian cable در تهران ۲۵ مهر ۹۴
تمام وقت مدیر تبلیغات شرکت nodis در تهران ۱۹ مهر ۹۴
تمام وقت مدير پروژه آقا و تعدادي نيروي بازرگاني خانم و آقا شرکت شركت بازرگاني در مشهد ۱۱ مهر ۹۴
تمام وقت مدیر بازاریابی و فروش شرکت جهان نمای ایراناین در تهران ۲ مهر ۹۲
تمام وقت مدیر فروش شرکت بهستان پخش در خوزستان ،اراک ،مازندران , ولرستان ۷ مرداد ۹۲